Druk 3D to doskonałe narzędzie do szybkiego projektowania, które jest relatywnie proste w obsłudze. Niemniej jednak istnieje szereg potencjalnych problemów i czynności obarczonych ryzykiem, na które należy uważać. 

Przed rozpoczęciem pracy z ZMorph VX należy nauczyć się jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i środowiska pracy, aby z powodzeniem wykonywać wydruki 3D. Oto kilka prostych zasad, które należy zachować aby druk 3D był przyjemny i nie zagrażał zdrowiu użytkownika. 

 1. Podczas druku 3D należy pamiętać o dostosowaniu temperatury do materiału z którego wytwarzany jest produkt. Przegrzanie filamentu może skutkować wydzielaniem się szkodliwych oparów.
 2. Nie można dotykać gorących części maszyn (dyszy ekstrudera i podgrzewanego stołu) podczas pracy lub zaraz po niej.
 3. Drukarka 3D powinna być umieszczona w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby zminimalizować negatywny wpływ oparów z urządzenia na organizm ludzki. 
 4. Nie wolno dotykać ruchomych części maszyny- pasków zębatych, śrub osi Z, czy prowadnic. 
 5. Nie można dotykać włączonych wentylatorów drukarki 3D. 
 6. Należy trzymać luźne lub zwisające elementy ubrania oraz włosy z daleka od ruchomych części maszyny. 

Ponadto, podczas druku 3D możesz napotkać wiele problemów z wydrukiem i samym procesem. Jak możesz sobie z nimi poradzić?

Pierwsza warstwa nie przylega do stołu roboczego

Zdarza się że pierwsza wydrukowana warstwa nie przylega do stołu roboczego. W takiej sytuacji najprawdopodobniej wydruk oderwie się od niego. Powodów jest kilka:
Głowica może być zbyt wysoko podniesiona względem stołu roboczego, dlatego powinieneś upewnić się, że odległość głowicy od stołu nie jest zbyt duża. Jeśli tak, to powinieneś ponownie skalibrować swoją drukarkę 3D ZMorph VX. W celu uzyskania lepszego przylegania, można również zastosować środki adhezyjne, np; Dimafix, który zapewni dobrą adhezję wydruku do platformy roboczej. Inną przyczyną może być zabrudzony stół roboczy, który może powodować odklejanie się modeli od platformy. 

Często spotykanym problemem jest odkształcanie i podwijanie się wydruków, zwłaszcza podczas wytwarzania dużych elementów. Czasami pomimo dobrej adhezji pierwszych warstw, kolejne nie przylegają do siebie we właściwy sposób. Jest to zazwyczaj spowodowane kurczeniem się materiału. Aby zlikwidować ten problem należy użyć podgrzewanego stołu roboczego. Każda drukarka ZMorph VX posiada płaską podgrzewaną borokrzemianową platformę roboczą, utrzymującą materiał poniżej temperatury w której tworzywo staje się stałe. Zmniejsza to negatywny efekt kurczenia się wydruku. Jeśli jednak, pomimo używania podgrzewanego stołu roboczego wydruki się odkształcają można zwiększyć temperaturę wytłaczania. Aby zmniejszyć ryzyko kurczenia się wydruku należy stosować izolowaną komorę roboczą, zwłaszcza w przypadku drukowania z materiałów wysoko kurczliwych. 

Odkształcanie

Innym sposobem, na poradzenie sobie z wypaczeniem modelu jest wydruk z użyciem tzw. raftów, szczególnie w przypadku projektów, które posiadają małą powierzchnię kontaktu ze stołem roboczym. 

Kolejnym rozwiązaniem jest spowolnienie drukowania 3D pierwszych warstw lub zmniejszenie prędkości wentylatora. 

Rozwarstwianie się wydruków

W przypadku kiedy warstwy nie przylegają do siebie i Twój model zaczyna się rozwarstwiać powinieneś w pierwszej kolejności sprawdzić czy temperatura druku 3D nie jest zbyt niska. Warstwy wydruku będą do siebie przylegać tylko wtedy, gdy materiał jest podgrzany do odpowiedniej temperatury. 

Kolejnym sposobem na poradzenie sobie z tym problemem jest zastosowanie izolowanej komory roboczej, aby zapobiec kurczeniu się wydruku. To właśnie skurcz materiału może powodować te pęknięcia. 

Czasami zbyt wysoka prędkość druku może powodować rozwarstwianie się modelu. Aby zniwelować ten efekt spróbuj zmniejszyć szybkość nakładania warstw, dając materiałowi więcej czasu na ostygnięcie. Zwiększenie ilości obrysów, średnicy nozzla, czy zmniejszenie prędkości wentylatora. 

Stopione lub szorstkie krawędzie

Zazwyczaj ten efekt jest spowodowany zbyt wysoką temperaturą. W takim wypadku należy włączyć wentylator lub obniżyć temperaturę druku o 5 do 10 stopni celsjusza. 

Wydruk nie ma równej i gładkiej powierzchni

Wszelkie wariacje występujące w strukturze powierzchni modelu, a także wyraźnie widoczne warstwy mogą być spowodowane wieloma czynnikami. Jednym z nich jest jakość filamentu. Jego średnica może nie być jednolita przez całą długość rolki, co prowadzi to niejednorodnego wytłaczania materiału i powstawania linii oraz grzbietów, widocznych na powierzchni wydruku. 

Inną przyczyną może tkwić w samym sprzęcie. Zużyty układ motoryczny, luźny hotend, wygięte lub przesunięte pręty osi Z silnie wpływają na jakość wydruków. 

Kolejną przyczyną może być zbyt wysoka prędkość drukowania lub za niska temperatura wytłaczania. Aby poprawić walory estetyczne wydruku można także zmniejszyć wysokość warstwy w Voxelizerze. 

Wytłaczanie niewystarczającej ilości filamentu 

Kiedy extruder nie wytłacza odpowiedniej ilości materiału, wydruki mogą być wybrakowane lub pełne ubytków. Aby zaradzić tej sytuacji należy zwiększyć parametr Extrusion Multiplier w oprogramowaniu Voxelizer. Braki w wydruku mogą być spowodowane zapchaną głowicą drukującą lub niską jakością filamentu. Tanie materiały do druku 3D mają tendencję do pochłaniania wilgoci, niekiedy występują w nich zanieczyszczenia, które prowadzą do braku ekstruzji filamentu lub zapchania dyszy. 

Zbyt mała powierzchnia kontaktu

Kiedy wydruk ma zbyt małą powierzchnię kontaktu ze stołem roboczym, model może się oderwać od stołu. Rozwiązaniem w tej sytuacji jest użycie elementów obrysu (brim) lub raftu, które zapewnią lepszą adhezję wydruku do obszaru roboczego. Raft to płaska struktura, wydrukowana w postaci trzech warstw materiału. Z kolei obrys (brim) to konstrukcja zbudowana z kilku dodatkowych konturów wydruku na pierwszych warstwach. Rozwiązaniem może być także zwiększenie szerokości wytłaczanego filamentu w oprogramowaniu Voxelizer.

Wytłaczanie zbyt dużej ilości filamentu 

Kiedy głowica wytłacza zbyt dużą ilość materiału wydruk może zostać całkowicie zniszczony. W takim wypadku należy zmniejszyć parametr Extrusion Multiplier w oprogramowaniu Voxelizer.

Brak wytłaczania na początku procesu druku 3D

Jeśli głowica w ogóle nie wytłacza materiału na początku procesu, powodem może być zbyt mała odległość od stołu roboczego. Nie ma wtedy wystarczającej ilości miejsca aby wydać filament. Rozwiązaniem jest dostosowanie jej położenia w osi Z. Innym powodem może być zapchana głowica. 

Niejednorodne wytłaczanie materiału

Kiedy głowica nie wytłacza filamentu w manierze przypadkowej, prawdopodobnie jest ona zapchana. Należy ją wyczyścić lub skontaktować się z naszymi specjalistami. 

Puste krawędzie

Aby zaradzić problemowi z pustymi krawędziami należy zmienić ilość konturów, szerokość ścieżki lub wielkość wokseli w oprogramowaniu Voxelizer. 

Ułożenie szwu 

Każdy wydruk posiada szew, a jego rodzaj zależy od geometrii modelu. Na przykład dla obiektów obłych, ustawionych pionowo szew na „0,0” model będzie miał szew w jednej, prostej linii. W przypadku modeli ustawionych pod kątem, najlepszym sposobem ustawienia szwu jest „Maksymalna krzywizna”(ang. Max Curvature), w której szew ukrywa się zaokrągleniach modelu. W przypadku trudnych i precyzyjnych obiektów użyj trybu „complex (AO)”, w którym Voxelizer sam wybierze najlepsze punkty przez które prowadzić szew.

Przewracanie elementów podczas retrakcji lub przemieszczania głowicy

W przypadku, gdy głowica przewraca wydruki podczas procesu należy zmienić wysokość retrakcji lub szybkość drukowania. 

Nitkowanie 

Gdy na twoim wydruku widać nitki, być może temperatura druku jest zbyt niska. Należy ją zwiększyć, lub podwyższyć parametr retrakcji. 

Trudne (lub niemożliwe) do usunięcia elementy podporowe 

Aby poradzić sobie z trudnymi do usunięcia strukturami podporowymi należy zmienić odległość supportu od elementu lub jego rodzaj. 

Zbyt wiele elementów podporowych

Jeżeli wygenerowano niepotrzebne podpory, lub ich zbyt dużą ilość należy zmienić ustawienia, kąt lub rodzaj supportów. Można też je usunąć manualnie, z poziomu oprogramowania Voxelizer.

“Klikający” extruder

Kiedy z extrudera słychać charakterystyczne klikanie może to zwiastować niewłaściwie dobraną temperaturę druku lub zapchanie dyszy. 

Jeśli problemy spowodowane są filamentem wątpliwej jakości, rozwiązaniem jest zainwestowanie w materiał lepszej klasy. Należy pamiętać o odpowiednim przechowywaniu rolek i nie używaniu przestarzałych materiałów. 


W przypadku zainteresowania drukarkami 3D ZMorph, zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

(+48) 536 954 666
[email protected]

  Imię i nazwisko*

  Nazwa firmy lub instytucji*

  Segment w jakiej działam:

  PrzemysłBiznesSprzedażReklamaEdukacjaZakup prywatny

  Adres email*

  Nr telefonu kontaktowego*

  Zaznacz, którą drukarką 3D jesteś zainteresowany(-a)?

  ZMorph VX PRINTING SET - tylko sama drukarka 3DZMorph VX FULL SET - pełny zestaw ze wszystkimi głowicamiMam już ZMorph'a - chcę dokupić dodatkową głowicęJeszcze nie wiem? Proszę o kontakt i doradztwo.

  Treść wiadomości

  Comments are closed.