Aby model zachował swoje wymiary, wytrzymałość i funkcjonalność w trakcie cyklicznych procesów obciążania i odciążania należy przeanalizować wpływ kierunku drukowania 3D na strukturę elementu. W przypadku modeli pokazowych czy detali dekoracyjnych trzeba wziąć pod uwagę wpływ ustawienia podczas drukowania 3D na jego wygląd. 

Orientacja na stole roboczym drukarki 3D 

Podczas wyboru ułożenia modelu na stole roboczym drukarki 3D należy pamiętać o jak najmniejszej liczbie struktur podporowych. Mogą być one trudne lub całkowicie niemożliwe do usunięcia, a także wpływać na finalny wygląd modelu. 

Dodatkowo, należy pamiętać, że model jest bardziej odporny na obciążenia w kierunku poziomym (X i Y) niż pionowym (Z). Jeśli model ma pełnić funkcje, które narażają go na działanie obciążeń należy skierować je w orientacji poziomej. 

Kiedy element posiada jedną ścianę znacznie dłuższą niż pozostałe, oraz wymaga wysokiej precyzji nie należy układać go tak, aby drukarka 3D musiała stworzyć cienką i wysoką ścianę. Należy pomyśleć również, aby ułożyć go właśnie na tej ścianie, zwiększając adhezję modelu do stolika roboczego. 

Temperatura druku 3D

W niektórych przypadkach zwiększenie temperatury drukowania 3D pozwala uzyskać lepszą przyczepność warstw. Niemniej jednak, należy robić to bardzo ostrożnie, aby nie spowodować zniszczenia filamentu, doprowadzając do zapchania głowicy drukującej. 

Adhezja warstw

Im większa powierzchnia styku (wspólna powierzchnia) pomiędzy warstwami, tym bardziej trwały element. Powierzchnia styku to stosunek szerokości ścieżki do wysokości warstwy. Na przykład, gdy wysokość warstwy jest równa 0,2 mm, a szerokość ścieżki 0,4 mm, powierzchnia styku będzie wynosić 2. Im wyższy ten współczynnik, tym lepsza przyczepność warstw.

Jakość filamentu

Użyty materiał ma duże znaczenie w kwestii wytrzymałości i wyglądu modelu, dlatego należy zwrócić na niego szczególną uwagę. Stary, zakurzony lub zawilgocony filament może skutkować w nierównomiernym wytłaczaniu i przerwach między warstwami modelu. W najgorszym przypadku może prowadzić do zapchania głowicy drukującej. 

Post Processing

Post processing może również przyczynić się do zwiększenia trwałości elementów, poprzez ich obróbkę końcową. Niemniej jednak należy to robić bardzo uważnie, gdyż podczas post processingu można uszkodzić model. Na przykład umieszczenie modelu wykonanego z ABS na zbyt długi czas w acetonie spowoduje stopienie wydruku. 

Szybkość drukowania 3D

Prędkość drukowania 3D również warunkuje cechy końcowe modelu. Jeżeli będzie zbyt wysoka, to ekstruder może nie mieć wystarczająco dużo czasu, aby wytłoczyć filament w odpowiedni sposób. Może to skutkować powstawaniem dziur w modelu i nierównomiernym rozprowadzeniem materiału na warstwie.

Chłodzenie

Podczas przygotowywania parametrów drukowania 3D należy wziąć pod uwagę chłodzenie materiału. Gdy rozprowadzony filament wystygnie do zbyt niskiej temperatury, kolejne warstwy nie połączą się z poprzednimi w należyty sposób. 

Presety wypełnienia

Wypełnienie to struktura tworzona wewnątrz budowanego modelu 3D. Oprogramowanie Voxelizer umożliwia wybór jednego z aż pięciu możliwych rodzajów wypełniania, które bezpośrednio wpływają na wytrzymałość modelu. 

 • Light – podstawowe ustawienie wstępne, którego używamy do drukowania modeli pokazowych i dekoracyjnych
 • Medium – ustawienie wstępne do drukowania trwałych modeli do zastosowań technicznych. 
 • Mocny – najlepszy do modeli poddawanych naprężeniom. 
 • Hollow – ustawienie idealne, gdy potrzebujemy naprawdę szybkiego wydruku, ma tylko dwa kontury. 
 • Adaptive – eksperymentalne ustawienie wstępne służące do oszczędzania materiału bez utraty jakości i trwałości modelu.

Ustawienia wypełnienia

 • Procent wypełnienia – gęstość wypełnienia modelu. Im gęstsze wypełnienie, tym bardziej wytrzymały model
 • Liczba konturów – im więcej konturów ma projekt, tym jest trwalszy
 • Offset wypełnienia – oznacza nakładanie wypełnienia również na obrysie, unikając występowania pustych luk wewnątrz modelu.

W przypadku zainteresowania drukarkami 3D ZMorph, zachęcamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego:

(+48) 536 954 666
[email protected]

  Imię i nazwisko*

  Nazwa firmy lub instytucji*

  Segment w jakiej działam:

  PrzemysłBiznesSprzedażReklamaEdukacjaZakup prywatny

  Adres email*

  Nr telefonu kontaktowego*

  Zaznacz, którą drukarką 3D jesteś zainteresowany(-a)?

  ZMorph VX PRINTING SET - tylko sama drukarka 3DZMorph VX FULL SET - pełny zestaw ze wszystkimi głowicamiMam już ZMorph'a - chcę dokupić dodatkową głowicęJeszcze nie wiem? Proszę o kontakt i doradztwo.

  Treść wiadomości

  Comments are closed.